top of page

Bepaling van drijfmestkwaliteit

Meting van NH3 emissie direct uit een vers mestmonster

Het Ammoniak Emissie Potentiaal kan gemeten worden volgens een Duits protocol, opgesteld door de Interessengemeinschaft Gesunde Gulle (Werkgroep gezonde drijfmest). Hierbij meten we hoeveel ppm NH3 uit een vers mestmonster van 400 g emitteert onder gecontrolleerde omstandigheden. Organic Forest is het enige bedrijf in de Benelux die dit kan meten, uit een vers mestmonster, in de bus met mobiel lab bij de veehouder op het erf. Daarnaast meten we ook de pH, EC en redoxpotentiaal.

Als u interesse heeft in deze emissiemetingen, neem contact op met Peter per mail: organic.forest.pl@gmail.com, mobiel of whatsapp: 0048 513 776 441 of via het contactformulier.

 

grootschalig onderzoek naar drijfmestkwaliteit en stikstofbenutting op grasland (2019)

In samenwerking met de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en tien toeleveringsbedrijven onderzochten Peter Vanhoof en Anton Nigten in 2019 twee belangrijke thema's.

  • Hoe het winterrantsoen en toevoegingen in de mestput de mestkwaliteit op het eind van de winterperiode bepaalden.

  • Welke factoren een invloed hebben op de stikstofbenutting door de eerste snede. Daarbij kwamen bizarre verschillen aan het licht door de dosering en manier van aanwenden.

Met monsters en gegevens van 135 melkveebedrijven was dit project het grootste drijfmestonderzoek ooit. Het leverde duidelijke resultaten op. Een uitgebalanceerd voer met niet te veel eiwit en voldoende structuur is de belangrijkste stap naar een gezonde koe en goede mestkwaliteit. Additieven in de mestkelder hebben verschillende effecten. Bovengronds uitgereden mest in beperkte dosering leidt tot een hogere stikstofefficiëntie en een beter bodemleven. 

eindrapport.PNG

Het eindrapport van dit onderzoek.

Video over grootste drijfmestonderzoek ooit (2019).

vergelijkende bemestingsproef in Broekland (2017)

In samenwerking tussen de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en Organic Forest Polska werd in 2017 een vergelijkende bemestingsproef aangelegd bij 2 buurbedrijven in Broekland.

Het effect van de manier van aanwenden, de dosering en de kwaliteit op het bodemleven werden daarbij vergeleken. Onderstaande video laat de resultaten van deze proef zien.

Video over vergelijkende bemestingsproef in Broekland (augustus 2017).

bottom of page