top of page

Kringloopmetingen

Metingen van de kringloop op het bedrijf

De kringloopmetingen zijn vooral bedoeld voor melkveebedrijven en duren een volle dag. Peter komt dan bij U op het bedrijf met een mobiel lab in zijn bus.

We meten elke schakel in de kringloop: de bodem, het voer/rantsoen, het drinkwater, de melk, rectale mest, urine en drijfmest/ruige mest. Een deel van de metingen doet Peter zelf volgens een eigen ontwikkeld meetprotocol. Verder benut hij ook andere analyseresultaten (andere bodemanalyse, voeranalyse, MPR lijst, kringloopwijzer,…). Het doel is tot een globaal overzicht te komen, waarbij de invloed van een maatregel op het verdere verloop van de kringloop bekeken wordt.
 

Van de hieronder beschreven monsters worden telkens de pH, elektrische geleidbaarheid (minerale zouten) en redoxwaarde (zuurstofniveau) gemeten.

 • Wat de koe in komt: voer en water en hoe dit samenkomt in de pens

  • Voer: we meten wat de koeien te eten krijgen: het winterrantsoen of gras en wat op stal wordt bijgevoerd.

  • Drinkwater uit de drinkbak, eventueel voor en na filters of behandelingen. Ik meet ook Ca, K, Na, NO3 en kijk of er lekstoom op de drinkbakken staat.

  • Penssap van een viertal koeien

 • Wat uit de koe komt: melk, mest, urine

  • Verse melk uit de koeltank: graag ook inzage in MPR lijst.

  • Spontane fermentatie van de melk: we kijken of de melk spontaan verzuurt of rot.

  • Verse rectale mest: na spoelen en zeven zien we hoe goed het voer verteerd is.

  • Verse urine van 6 – 10 koeien: de monsters zijn het best te nemen als de koeien aan het voerhek vaststaan. Als koeien weiden, eventueel tijdens het melken.

  • Emissie in de stal: Peter meet op enkele plaatsen de concentratie aan NH3, H2S, CO, methaan en O2 onder en boven de roosters.

 • Wat op het land komt: drijfmest, ruige mest, kunstmest,…

  • Vloeibare mest (drijfmest, gier, digestaat): naast pH, EC en redoxmetingen ook een emissiemeting van ammoniak. Aanvullend is een recente drijfmestanalyse nuttig.

  • Stalmest, ruige mest, vrijloopstal, compost: hiervan kan Peter geen emissiemeting doen, omdat het systeem ontwikkeld is voor vloeibare mest.

  • Andere als bij voorbeeld kunstmest, kalk, steenmeel.

 • Het land zelf:

  • Er worden 2 bodemmonsters genomen voor de Vanhoof-test van bodemleven. Die worden best op voorhand genomen en gemeten. Het is best een erg goed en een zwak perceel te bemonsteren. Meer info daarover hier. Hoe je goede bodemmonsters neemt en opstuurt, wordt uitgelegd in het instructiefilmpje helemaal onderaan rechts op deze pagina. De uitslagen van de Vanhoof-test geeft aan hoe functioneel het bodemleven kan zijn onder goede omstandigheden.

  • Profielanalyse van die 2 percelen: we gaan samen het land in en kijken naar bodemstructuur, bewortelingsdiepte, storende lagen, regenwormen… Organic Forest gebruikt daarvoor een handige profielspade. Hiervoor hebben we minstens een half uur per perceel tijd nodig.

  • Andere bodemanalyses: Peter zijn metingen laten niet zien, welke mineralen te veel of te weinig aanwezig en beschikbaar zijn, daarom is een gangbare analyse welkom, liefst inclusief sporenelementen

 • Wat van het land komt:

  • opbrengst en kwaliteit

  • voeranalyses, liefst een volledige analyse inclusief mineralen en sporenelementen.

 • Algemene bedrijfsinformatie (o.a. kringloopwijzer)

Door de holistische aanpak wordt het bedrijf als geheel bekeken. Omdat we veel dingen meenemen in de beoordeling, vraagt het ook een stukje voorbereiding door het bedrijf zelf. Het spaart veel tijd als volgende informatie op voorhand naar Peter wordt doorgestuurd (kan via deze link) of tijdens de meetdag klaarligt:

 • Kuil en voer analyses

 • Rantsoenberekening

 • MPR lijst van de laatste controle

 • Bodemanalyses: Eurofins of andere, liefst met sporenelementen en niet ouder dan 3 jaar

 • Analyses van drijfmest (liefst meer dan alleen N en P voor derogatie)

 • Kringloopwijzer

Op de dag zelf zal Peter rond 9.30 uur starten en is de hele dag bezig. Het is handig als je ’s ochtends even mee monsters kan nemen van urine en penssap als de koeien aan het voerhek vaststaan. Daarna analyseert Peter de monsters in zijn bus. Na de middag hebben we even tijd nodig om samen de 2 bemosnterde percelen te bezoeken om naar de bodemstructuur, beworteling, ... te kijken. Daarbij heeft hij geen hulp nodig, maar je kan eventueel wel meekijken en tegelijk de gemeten resultaten bespreken. De bus mag niet in de volle zon staan en heeft gewone stroom 220 V nodig. 

De metingen zijn meestal klaar rond 16.00 uur (of later). Daarna heeft Peter nog minstens 2 uur nodig om de resultaten met je te bespreken. Het is fijn om dit dezelfde dag te doen, omdat alle resultaten dan nog vers in het geheugen zitten. Dit vraagt even wat tijd, maar dan haal je er ook het meeste uit. Heb je gedurende de dag al resultaten besproken, dan is er aan het eind van de dag wat minder tijd nodig. Helemaal optimaal is als Peter kan blijven overnachten, dan kunnen we de resultaten rustig 's avonds bespreken. Als er geen logeerplekje is, kan Peter ook in zijn bus overnachten. Toegang tot een badkamer is dan wel gewenst.

Als u geïnteresseerd bent in het laten uitvoeren van een kringloopmeting, neem contact op met Peter per mail: organic.forest.pl@gmail.com, mobiel of whatsapp: 0048 513 776 441 of via het contactformulier.

bodemmeting_voorbeeld.PNG
slecht2.PNG

Deze video laat zien hoe je door de biologie maximaal te ondersteunen in je kringloop, de kosten aanzienlijk kunt beperken. Brandend actueel bij de huidige prijsverhoudingen!
 

Hoe zelf een goed bodemmonster nemen, inpakken en opsturen?

bottom of page