top of page
  • Whatsapp
  • youtube
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • youtube
  • Facebook
  • LinkedIn

Welkom bij Organic Forest Polska

Peter is een van de begeleiders van een groep natuurinclusieve melkveehhouders

Minder kosten door een goede biologie?
Wat je kan bereiken als je de techniek gebruikt

om de biologie in je kringloop te stimuleren.

Kringloopmetingen in 2018

bij kaasboerderij Remeker in Lunteren.

Kringlooplandbouw
volgens ir. Jaap van Bruchem.

contactformulier

bemonstering

Dank je! Tot binnenkort

bottom of page