top of page

Vanhoof-test

_

Test pokazuje na ile funkcjonują kluczowe grupy mikroorganizmów w glebie oraz pokazuje urodzajność gleby biorąc pod uwagę różne powiązania między procesami żywymi, chemicznymi czy fizycznymi. 

Co badamy?
_ stan fizyczny gleby (odczyn pH, potencjał redox, stan utlenienia, przewodność elektyczną)
_ profil glebowy (grubość warstwy ornej, strukturę gruzełkowatą, podeszwy podłużne, sposób rozwoju korzeni, wilogtność itp)
_ jakość gleby, jako środowiska dla życia mikrobiologicznego
      > jak efektywnie przebiega rozkład materii organicznej
      > na ile funkcjonują mikroorganizmy w ryzosferze
      > na ile pokarm dla roślin potrafi uwolnić życie mikrobiologiczne
      > ile CO2 gleba dostrcza roślinom, aby stymulować fotosyntezę
      > czy grożą denitryfikacja, choroby korzeni, prosecy gnilne itp
_ wpływ gleby na odporność upraw
      > czy uprawa będzie roznąć szybko i zdrowo
      > jakie są prognozy przy kiepskiej pogodzie

 

bottom of page